Vossersteeg 14
7722 RK Dalfsen
0529 - 432178 / 06 - 55185977

Grondverzet

Uitgraven mestkelders ter uitbreiding van bestaande stal
Vanwege uitbreiding van de bestaande stal werd er eerst een bouwweg van puin aangelegd.

Een dam met duiker zorgt voor de aansluiting op de weg.
Stal uitgraven Dalfsen nieuwleusen oudleusen Zwolle ommen
Nadat de bovenlaag is afgeplagd kan het uitgraven van de mestkelder beginnen.

Met behulp van een peillaser wordt de diepte gecontroleerd.
Terwijl de ene kraan de kelder uitgraaft draait de andere kraan het uitkomende zand op bulten.

Dankzij de kantelbak kunnen de zijkanten van de bouwput mooi strak afgegraven worden.

De bodem wordt vervolgens met de Ahlmann met laserbord uitgevlakt.


Na het uitgraven kan het opbouwen door de bouwvakkers beginnen.Na twee weken bouwen zit de kelder er al een groot gedeelte in.


Na 2 maanden intensief bouwen kan de stal rondom al aangevuld worden.
Stal aanvullen dalfsen nieuwleusen zwolle balkbrug

Grondverzet en gronddepots

Het grondverzet is de laatste jaren verder uitgebreid, hierbij worden onze graafmachines en shovels bediend door ervaren machinisten (allen in het bezit van VCA). Voor het uitgraven van een bouwplaats tot het leveren van puin op locatie bent u bij ons aan het juiste adres. Op deze pagina vind u enkele voorbeeld projecten die uitgevoerd zijn.

Kiwa gecertificeerde grondbank
Sinds 2012 zijn wij BRL9335 (grondbank) gecertificeerd. Dit houdt in dat onze werkwijze
en het beheren van in en uitgaande stromen volgens de BRL9335 norm wordt nageleefd.
Door aan deze norm te voldoen mogen wij kleine partijen grond innemen, samenvoegen
en na een AP04 keuring verkopen
. Deze keuring geeft zekerheid dat u schone grond van ons geleverd krijgt vrij van zware metalen of giftige stoffen. Tevens wordt de zwarte grond
gezeefd en is daardoor vrij van stenen en wortels.

Onder andere hebben wij het volgende in onze depots op voorraad:
- Grijs vulzand
- Geel zand (straatzand)
- Menggranulaat (0-30)
- Klinkers en straatbanden in diverse kleuren en afmetingen
- Zwarte gezeefde grond

Deze kunnen met een shovel of combidumper bij u bezorgt worden, maar zijn ook 
maandag tot en met zaterdag bij ons af te halen. Ook s`avonds laden wij uw aanhanger op
afspraak vol.Ook is er de mogelijkheid om zand, grond of asbestvrij puin bij ons te storten. Daarnaast heeft
u de mogelijkheid om door ons een container te laten plaatsen. Ideaal bij tuinwerkzaamheden, of een verbouwing.Gezeefde zwarte grond

De zwarte grond wordt eerst gezeefd, hierbij worden wortels, en stenen uit de grond gezeefd.Links wordt de ongezeefde grond ingevoerd. In de midden valt de schone grond uit de zeef.
Rechts worden stenen en wortelresten verzameld om afgevoerd te worden.De gezeefde zwarte grond wordt in een depot gereden.
Zwarte tuin grond Dalfsen Zwolle
Als het depot helemaal vol is wordt deze afgesloten. Van de grond worden monsters genomen en door het laboratorium geanalyseerd en gekeurd. Pas na goedkeuring wordt de grond verkocht. Hierdoor heeft u de zekerheid van schone grond die vrij is van stenen, maar ook van onzichtbare vervuiling zoals zware metalen.

Aanleggen tuin landhuis
De eigenaar van het landhuis wilde de bijbehorende tuin renoveren.

Eerst werd de wal van de vijver aangevuld en uitgevlakt.

De grote oppervlakten werden door de mobielekraan met draaikantelstuk gedaan.

De kanten die niet bereikbaar zijn voor de mobiele kraan werden met de minikraan opgetrokken.Het zwembad moest aangevuld worden met nieuwe zwarte grond.Eerst werd de afgegraven grond aan de zijkant op bulten gezet.

Vanaf de zijkant kan de uitgekomen grond overgeladen worden op de dumper en afgevoerd
worden.Daarna worden de kanten aangevuld met schone zwarte grond en klaar gemaakt. Hier worden later graszoden op aangebracht.

Nadat de werkzaamheden bij de vijver en het zwembad zijn afgerond kon er begonnen
worden met het renoveren van het park.

Nadat de drassige bovenlaag afgegraven en doorgespit was kon het park aangevuld worden
met schone zwarte grond.De voetpaden worden opnieuw opgevuld met geelzand.Nadat de aangevoerde vrachten zwarte grond met de kraan zijn uitgevlakt is dit het eindresultaat.

Daarna kon het pad tussen de beschoeiing doorgespit worden en aangevuld worden.Aanleggen natuurgebied (buitengebied Dalfsen)
Voor bewoners in het buitengebied van Dalfsen hebben wij een stuk natuurgebied aangelegd.

Op het perceel zijn enkele poelen uitgegraven waar vogels en andere dieren op af komen.

Daarnaast is er een grondwal aangelegd.Op de grondwal wordt een terras aangelegd om van het uitzicht over het stuk natuurgebied te kunnen genieten.


Drainage leggen op camping `t Slag

Om de campingplaatsen op camping `t Slag van de familie Hogenkamp ook tijdens periodes met regenval goed begaanbaar te houden is er drainage gelegd.

De plaggen worden er voorzichtig afgehaald zodat deze weer terug gelegd kunnen worden.

Met behulp van een peillaser wordt gezorgd voor voldoende afschot zodat het water
goed naar nabij gelegen sloten word afgevoerd.

Daarna wordt de drainage gelegd en aangevuld.....

..... en boompjes worden weer terug geplant.


Tuin afgraven en met vulzand opvullen.
De nieuwe bewoners van deze woning wilden hun achtertuin geheel opnieuw inrichten.
Eerst moest de zwarte grond met wortels afgegraven worden. Daarna kon er vulzand aangebracht worden. Niet elke tuin is even eenvoudig te bereiken. Zo ook deze tuin in
de nieuwbouw die alleen via een smal achterpad bereikbaar is.

Vulzand egaliseren nadat de zwarte grond met wortels is afgegraven.

Met een kleine kieper en trekker, kon deze achtertuin toch bereikt worden.

Door de rijplaten wordt voorkomen dat er schade aan het straatwerk ontstaat.

Na het kiepen wordt de vracht vulzand in de tuin verdeeld waarna de zwarte grond opgeladen
en afgevoerd kan worden.
Vijver uitdiepen en tuin opnieuw inrichten
Een vijver vraagt het nodige onderhoud, zo moest deze vijver opnieuw uitgediept worden.
De tuin rondom de vijver is opnieuw ingericht mede om de vijver bereikbaar voor de
mobiele kraan te maken.Het afval dat uit de vijver komt wordt met de kraan op een dumper geladen en afgevoerd.


Grond van afgegraven natuurgebied elders toepassen

Na de aanleg van het natuurgebied bij de uiterwaarden van de Vecht was er een grote
partij landbouwgrond over. Deze afgegraven landbouwgrond werd gebruikt door agrariërs
in de buurt om zijn perceel op te hogen. Vele trekker en dumper combinaties waren er
nodig om de klus te klaren.
Ook op de eindbestemming stond een rupskraan om de opgebrachte grond uit te vlakken.
 

Geen bult te hoog en geen gat te diep

Door onze ervaren en gedreven kraanmachinisten kunnen wij uw bouwplaats op de
gewenste diepte uitgraven. Door de inzet van laserapparatuur kunnen wij nauwkeurig
werken.

Machinaal afreien

Met de Ahlmann zwenklader kunnen wij uw baan voor straatwerkzaamheden snel en nauwkeurig aanleggen. Hier vindt u meer informatie.