Vossersteeg 14
7722 RK Dalfsen
0529 - 432178 / 06 - 55185977

Bemesting

Loonbedrijf Lindeboom heeft een totaal aanbod voor bemesting. Naast het verwerken van mest bemiddelen wij ook in aan en afvoer van mest. Op deze pagina vindt u informatie over:
 
  - Vloeibare kunstmest (Powerbasic)
  - Mesttransport (inclusief wegen en bemonsteren)
  - Zodebemesten
  - Bouwlandinjecteren
  - Stalmeststrooien

Vloeibare kunstmest  
Sinds maart 2012 is de veldspuit uitgerust met 7 gaats doppen zodat hier
vloeibare kunstmest mee toegediend kan worden. In 2009 tot en met 2011 zijn er
een aantal proeven gedaan met de meststof Powerbasic. Powerbasic bestaat het grootste gedeelte uit ureum en bevat een kleine hoeveelheid zwavel. Indien de
pH waarde van de grond optimaal is spoelt Powerbasic niet uit. Door het
toedienen met de veldspuit ontstaat er een optimale verdeling van de meststof en
is deze direct opneembaar voor de plant (verlies door vervluchtiging is hierdoor
minder). Uit de proeven die gedaan zijn kwam naar voren dat er een hogere
drogestof opbrengst per hectare geoogst kan worden. Noodzaak van (te vroeg)
maaien neemt af omdat de plant een geleidelijker groeiproces heeft en minder snel
gaat liggen. Powerbasic kan onder vrijwel alle weersomstandigheden worden
toegediend met uitzondering van nachtvorst periodes. In samenwerking met
Feijen Dalfsen kunnen wij Powerbasic op uw grasland toedienen.

De vloeibare kunstmest wordt door Feijen in IBC bij u geleverd.

De 7 gaatsdoppen zorgen voor een zachte straal, dit in tegenstelling tot bestrijdingsmiddelen  die onder hogere druk verneveld moeten worden.

 

Meer proef resultaten kunt u hier vinden.

 

Zodebemesten

Hieronder ziet u onze combinaties die wij inzetten met het zodebemesten.

Vervaet hydrotrike

De Vervaet driewieler heeft een tankinhoud van 14m3. Achter de driewieler hangt een Vredo zodembester.


De twee 13m3 schuitemaker tank combinaties zijn uitgerust met een spreidas om insporing op gras,- en bouwland zoveel mogelijk te beperken. Achter de 13m3 Schuitemakertank hangt een Vredo of Schuitemaker zodebemester achter.

 

De spreidas voorkomt insporing, zeker bij natte weersomstandigheden voorkomt dit schade aan het grasland. De banden van de tank lopen naast het spoor van de trekker.

 

Mestafvoeren in combinatie met wegen en monsteren en zodebemesten in èèn werkgang

De Schuitemaker 22m3 tank is uitgerust met een weeg en monstercabinet. Hierdoor is het mogelijk om in èèn werkgang mest af te voeren en direct uit te rijden bij de afnemer.

Zodebemesten wegen monsteren minas Dalfsen zwolle Nieuwleusen

Door de schuifas wordt insporing van de tank zoveel mogelijk beperkt.

De voorste wielen van de tank lopen aan de buitenkant van de achterste wielen.

Achter de tank hangt een 8 meter brede Vredo bemester.

Mesttransport     

Mesttransport kunnen wij voor u uitvoeren met een 22m3 trekker-tankcombinatie. Voor de langere afstanden kan onze vrachtwagen ingezet worden. Indien nodig kunnen wij de
vrachten wegen en monsteren. Het verwerking, de analyse en aanmelding bij
dienstregelingen van de vrachten regelen wij voor u.


Mesttransport 22m3 Schuitemaker schuifas inclusief wegen en monsteren
Met de 22m3 Schuitemaker tank is het mogelijk om mest over langere afstand te
transporteren. De tank beschikt over een weeg en monstercabinet. Naast het mesttransport
is de tank ook in te zetten op zowel grasland als bouwland. Onderaan deze pagina kunt u
hier meer informatie over vinden.Mesttransport vrachtwagen

Mesttransport met grotere afstand voeren wij voor u uit met de 36m3 Lako mestoplegger.
Deze is voorzien van een weeg en monstercabinet.
Mesttransport Dalfsen Zwolle wegen en monsteren

Mestafvoeren Zwolle Dalfsen Nieuwleusen Oudleusen
Met behulp van de mestcontainer die op het land geplaatst is kan de aangevoerde mest direct
bij de afnemer op het land worden uitgereden.
Mesttransport wegen en monsteren Dalfsen Zwolle

Mest aanvoeren afvoeren koemest varkensmest bouwland bemesten
De analyse van de mest, de registratie en afhandeling wordt geheel voor u verzorgd.

 

Bouwlandinjecteren

Met de inzet van de 22m3 Schuitemaker tank op het bouwland is het mogelijk om in korte
tijd grote hoeveelheden mest te verwerken. Desgewenst kan de mest gewogen en
gemonsterd worden zodat het afvoeren van mest in èèn werkgang uit te voeren is. De
complete administratie van de vervoersbewijzen verzorgen wij voor u.

De tank is uitgerust met een 6 meter brede Evers bouwland bemester.

Stalmeststrooien
Naast het transport en verwerking van drijfmest, kunnen wij ook de vaste stalmest voor u uitrijden. We beschikken over twee Tebben breedstrooiers die elk met een kraan afzonderlijk ingezet kunnen worden. Bij grote afstanden of hoeveelheden kan er gekozen worden voor twee strooiers en een kraan. De breedstrooiers zijn uitgerust met een kantstrooi inrichting. Dit voorkomt dat grote hoeveelheden mest in sloot of naastgelegen land terecht komt.

Doordat de breedstrooiers op brede banden staan, wordt insporing zoveel mogelijk voorkomen.
Hierdoor is het mogelijk om ook vaste stalmest op uw grasland te verstrooien.
Doordat de strooiers zijn uitgerust met twee strooischijven wordt de mest mooi evenredig
verstrooid.


Vaste stalmest verstrooien op bouwland

Ook kan de vaste stalmest op het bouwland verstrooid worden. Dit zorgt tevens voor een betere structuur in de grond wat het bodemleven ten goede komt.


Bij kleinere hoeveelheden is het mogelijk om een kraan en een strooier in te zetten.

Bij grote hoeveelheden en afstanden wordt een tweede breedstrooier ingezet.

De strooischijven zorgen voor een mooi evenredig strooibeeld.

De strooiers hebben een bakinhoud van ongeveer 10m3 en een strooibreedte van 10 tot 15 meter.