Vossersteeg 14
7722 RK Dalfsen
0529 - 432178 / 06 - 55185977

Sloopwerk

Slopen kippenschuur, varkensstal en koestal Dalfsen

Vanwege de verbreding van de N340/Hessenweg tussen Ommen en Zwolle moeten

er diverse stallen gesloopt worden. 

Nadat het asbest gesaneerd is kan het grote sloopwerk beginnen.

Met de rupskraan worden de stallen gesloopt. Tegelijk word het afval gesorteerd en

in containers gestort.

Het puin wordt op een grote bult gedraaid.

Vervolgens wordt het puin door de rupskraan in de puinbreker gedraaid. Wat

overblijft is gebroken puin. Het gebroken puin kan gebruikt worden voor verharding

onder straatwerk of erfverharding.

Slopen oude vee schuur Petersweg.
Omdat de oude vee schuur geen dienst meer doet was aan ons de eer om deze schuur
af te breken.

Met kraan en sloopsorteergrijper werd de schuur stukje bij beetje gesloopt.

Ook deze muur was niet bestand tegen de kracht van de kraan.

Het hout en metselpuin wordt door de kraanmachinist gescheiden.

Door het hout apart van het metselpuin af te voeren wordt er bespaart op de afvoerkosten.

Het metselpuin dichtbij de container wordt direct in de container gestort.Sloop en uitgraaf werk tweede deel van de Wiekelaar begonnen:

In verband met de nieuwbouw moest eerst een begin gemaakt worden met het slopen van de hoofdingang van de Wiekelaar. Een specifieke klus die voor de kraanmachinist de nodige aandacht
vraagt. Niet alles mag gesloopt worden. De hoofdingang en aansluitingen naar het
nieuwe gedeelte en de bestaande sporthal word opnieuw opgebouwd. Een bijzondere klus,
ook voor aannemersbedrijf Snijder.

Vanaf de hoofdingang word en een baan tussen de kleedkamers en de zaal gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het sloopafval wordt ter plekke gescheiden.

Met een midi-graver wordt het puin tussen de gebouwen naar voren afgevoerd. De
mobiele kraan laadt het uiteindelijk in de combidumpers.

Nadat het puin is afgevoerd kan de bronbemaling geïnstalleerd worden.

En uiteindelijk kan de bouwput worden uitgegraven.Sloopwerk en uitgraaf werkzaamheden van de Wiekelaar zijn begonnen:


Met de inzet van containers en dumpers word het afval gescheiden afgevoerd.De laatste puin resten opruimen en het uitgraven kan beginnen.Na het installeren van de bronbemaling kon de kelder met een diepte van 3,65 meter worden uitgegraven.
Opnieuw moesten er drains geplaatst worden om droge voeten te houden om de
uiteindelijke diepte van 3,65 meter te bereiken.Met de inzet van een tweede mobiele kraan kan de afgegraven grond in dumpers geladen worden.
Overig sloopwerk:
Ook voor het slopen van woningen, stallen of bedrijfspanden kunt u bij loonbedrijf Lindeboom terecht. Onze mobiele kraan is uitgerust met sloophamer en sloopsorteergrijper. Tevens
kunnen wij met de inzet van onze trekker en combidumpers of containers het sloopafval
direct afvoeren.Met de inzet van onze combidumpers voeren wij uw sloopafval op een verantwoorde wijze
af.