Vossersteeg 14
7722 RK Dalfsen
0529 - 432178 / 06 - 55185977

Straatwerk

Op deze pagina vind u een overzicht van reeds uitgevoerde straatwerkzaamheden. Naast
sier en erfbestrating vind u hier ook ons aanbod sleufsilowanden.

Aanleg sleufsilo`s
Wij kunnen voor u complete sleufsilo wanden leveren en plaatsen.

Nadat de baan is uitgegraven kunnen de wanden vanaf de vrachtwagen geplaatst worden.

De wandhoogte en het model van de sleufsilowanden kunnen aan uw wensen aangepast worden.

Naast de levering van de sleufsilowanden is er ook de mogelijkheid om een sleufsilo aan te leggen door middel van betonplaten.


De H-profielen worden met een trilblok aan de kraan in de grond getrild. De sleufsilo kan op
uw specifieke wensen worden aangepast.
 
Naast de levering en het aanleggen van de sleufsilowanden kunnen wij ook de riolering en bestrating voor leggen.

Aanleggen verharding na uitbreiding scharrelvleeskuikenstal

In verband met de uitbreiding en bouw van een nieuwe scharrelvleeskuikenstal bij
de familie Soepenberg moest rondom de nieuwbouw bestrating aangelegd worden.
De stal heeft een afmeting van 30x60 en is voorzien van een overdekte vrije uitloop ruimte.
Soepenberg pluimveestal
Voor de verharding aan de voorkant van de stal is gekozen voor stelconplaten. Deze worden
gelegd op een puinbaan die geprofileerd wordt met de lasergestuurde afrijbalk.

Voordat de baan met zand wordt aangevuld, wordt de puinbaan met een zware trilplaat
verdicht.

Daarna kan de baan aangevuld worden met zand.

Nadat de zandbaan uitgevlakt en verdicht is kunnen de stelconplaten gelegd worden.

De eerste platen worden rechtstreeks vanaf de trailer gelegd.

Met een vacuumunit aan de kraan worden de platen gelegd.

De plaatsen van de straatkolken worden uitgezaagd.

Omdat de vrachtwagen niet alle platen kan leggen worden de overige platen met de kraan
en tweesprong gelegd.

Het restant van de verharding bestaat uit h-klinkers.

Bestaand straatwerk wordt gerooid zodag kabels en leidingen vanaf de koeienstal naar de nieuwe stal gelegd worden.

Ook hier wordt een puinlaag aangebracht.En kan de baan voor h klinkers afgewerkt worden met zand.

Het overgrote deel van de h klinkers worden machinaal gelegd.


Aanleggen erf verharding na uitbreiding en nieuwbouw

In verband met de nieuwbouw van twee stallen moest er een toegangsweg aangelegd worden.

De toegangsweg wordt op de tweede bestaande dam aangesloten zodat bulkwagens e.d niet
hoeven te draaien of extra door te steken.

Nadat de baan is uitgezet en af getrild wordt deze met de Ahlmann klaar gemaakt.
Met de hark het laatste bijwerken.

De aansluiting naar de weg wordt opgesloten met betonbanden.

En ligt de baan klaar om bestraat te worden.De grote lange banen worden machinaal gelegd. Alleen de reststukken op de kanten worden
handmatig nagelegd.
Herstraten toegangsweg met puinbaan


Omdat de oprit ook gebruikt wordt voor de aanwending van mest werd er eerst een
puinbaan aangebracht die goed vast aangetrild is.
Daarna kan de onderbaan aangevuld worden met zand.

Met een kraan die voorzien is van draai,- kantelstuk wordt de baan op hoogte gebracht en
uitgevlakt.Nadat de onderbaan afgetrild is, kunnen de h klinkers gelegd worden.

En kunnen de zijkanten aangevuld en ingezaaid worden.

Om de aansluiting met de weg te maken zijn betonplaten gebruikt. Op dit deel wordt de straat
bij het indraaien het zwaarst belast.


Aanleggen parkeerterrein van 3600m2

Op het industrieterrein hebben wij een parkeerterrein ingericht en aangelegd van 4000m2.
Grondverzet Zwolle Dalfsen Ommen
In verband met de grote oppervlakte die verhard wordt is er met een taluudbak rondom een afwateringssloot gegraven. Hierdoor kan tijdens (hevige) regenval het water afgevoerd worden. Dit is voor het behoud van de bestrating.
Taluudbak Dalfsen Zwolle Ommen Lindeboom
Met een peillaser wordt de diepte en het afschot bepaald.
Cultuurtechnisch Zwolle Ommen Dalfsen

Ahlmann laserblad afreibalk Dalfsen Ommen Zwolle
De onderbaan wordt eerst globaal op hoogte gebracht.
Ahlmann loonbedrijf Lindeboom Dalfsen
Daarna kan de baan als een "dak" aangelegd worden. Het dubbele afschot zorgt ervoor dat het water naar de sloten aan de twee buitenkanten afgevoerd word.
Shovel Loonbedrijf Lindeboom Dalfsen
Een tweede shovel zorgt voor het aanvoeren van het zand zodat de Ahlmann de baan op de
juiste hoogte kan maken.
Afreien Loonbedrijf Lindeboom Dalfsen Zwolle Ommen Rouveen
Daarna kan de onderbaan afgereid en klaar gemaakt worden voor het uiteindelijke straatwerk.Omdat het terrein machinaal bestraat wordt, worden aan de voorkant de opsluitbanden gezet. Tijdens het aanvoeren van de pallets h-klinkers met de shovel wordt het straatwerk op zijn plek gehouden.

Daarna kunnen de h-klinkers gelegd worden. Machinaal, vierkante meter voor vierkante meter.

In 1,5 dag is de volledig afgetrilde zandbaan veranderd in een verhard parkeerterrein.

Een van de laatste vrachten h-klinkers die nog gelegd moeten worden.

Afgetrild en afgestrooid kan het parkeerterrein bijna in gebruik genomen worden.

De afrastering kan aangebracht worden. De afrasteringspalen worden met de mobiele kraan
en trilblok in de grond getrild.
Bestrating Dalfsen Zwolle Ommen

Verharding parkeerplaats Zwolle Dalfsen Ommen
De afrastering zorgt voor de splitsing tussen auto`s en vrachtwagens.
Machinaal afrastering plaatsen
En is het terrein klaar om in gebruik genomen te worden.
Afrastering Zwolle Dalfsen OmmenUitbreiding parkeergelegenheid TFD Floortile Dalfsen
Bij TFD hebben wij de naastgelegen parkeergelegenheid uitgebreid.
Mobiele kraan Dalfsen
Nadat de puinbaan is uitgegraven kan de gebroken puinbaan uitgevlakt worden.
Grondverzet Dalfsen

Trekker en Dumper dalfsen
Nadat de puinbaan uitgevlakt is kan de zandbaan klaar gemaakt worden voor het bestraten.

Tussentijds wordt de baan afgetrild om verzakken te voorkomen.
Ahlmann afreibalk Lindeboom Dalfsen
Met de Ahlmann afreibalk wordt de zandbaan met het gewenste afschot klaargemaakt.Nadat de klinkers gelegd zijn word deze met betonbanden opgesloten.
Straatwerk Lindeboom Dalfsen

Straatwerk nieuwbouw woning Dalfsen
Bij een nieuwbouw woning in Dalfsen moest de bestaande onverharde oprit verhard
worden met H-klinkers. Nadat de puinbaan is aangebracht en af getrild kunnen de
klinkers gelegd worden en is het uiteindelijke resultaat zichtbaar.

De schuine kanten worden strak afgezaagd.

Nadat de schuine kanten in een strakke lijn zijn afgezaagd kan de overgang van berm naar
straat afgewerkt worden met graskeien.

En kan de zijkant van de oprit aangevuld worden.

En dit is het uiteindelijke resultaat als de ingezaaide berm groen is en de straat is afgeveegd.
Bestrating pluimveebedrijf Visscher: Door machinaal straten is dit karweitje een eitje
Door het plein tussen en achter de pluimvee stallen te verharden blijft alles beter berijdbaar tijdens het laden of lossen van mest. Om het hemelwater goed af te kunnen voeren is er een riolering aangelegd.De baan met behoorlijke oppervlakte wordt met de Ahlmann zwenklader uitgevoerd.

Omdat er twee straatkolken geplaatst zijn wordt de baan met een afschot op 4 richting voorbereid.

Door de lasergestuurde afreibalk is het eenvoudig om het juiste afschot in de baan te krijgen.

Nadat de baan klaar ligt kan het straten beginnen. Omdat het hier om een behoorlijke oppervlakte gaat kunnen de H-profielklinkers machinaal gelegd worden.

Niet klinker voor klinker, maar vierkante meter voor vierkante meter


Aanleg riolering en verharding bus plaatsen

Het aanleggen van een verharde ondergrond en afwatersysteem voor de bus plaatsen van South West tours op het industrieterrein in Dalfsen.

Door een peil laser te gebruiken kan eenvoudig over de gehele lengte het afschot worden bepaald en gecontroleerd.

Nadat de riolering is aangesloten kan deze worden aangevuld.

Nadat de baan van de riolering is aangevuld en afgetrild kan de verharding worden
aangebracht.

Het menggranulaat wordt eerst verdeeld, het afwerken wordt met de Ahlmann zwenklader gedaan die uitgerust is met een laser gestuurde afreibalk.De afreibalk is zo ingesteld dat de baan gelegd wordt met een afschot over zowel de gehele lengte als de breedte.

 

Aanleg siergroente tuin
In juli zijn we begonnen met het aanleggen van een bijzondere groentetuin. De groentes
worden apart in de aangelegde borders geteeld.

Na de eerste voorbereidingen kan er een begin gemaakt worden met de aanleg van de sierbestrating en inrichting van de borders.

En dan het eindresultaat:

Sinds 2007 kunnen wij met de Ahlmann AZ 150 banen voor straatwerk of kuilplaten uitvlakken. Ook kunnen wij het straatwerk voor u leveren en leggen. Klinkers, tegels, betonbanden en H-klinkers hebben wij meestal op voorraad.

Machinaal afreien

Wij beschikken over een Ahlmann AZ150 met laserafreibalk. Door de afreibalk kan de baan
voor het straten afgevlakt worden. Desgewenst kan er een afschot in de baan gemaakt
worden voor een betere afwatering. Door de dubbele afschotlaser kunnen we een baan
aan twee kanten laten aflopen. Dit kan van toepassing zijn bij bijvoorbeeld een kuilplaat met waterafvoer in de midden van de kuilplaat.
Kunstgrasveld aanleggen

In 2010 hebben wij in Nieuwleusen meegewerkt om de baan voor de kunstgrasmat uit te
vlakken en aan te leggen.
Handmatig straatwerk en tuinaanleg
Herstraten van uw bestaande straatwerk in de tuin kunnen wij voor u uitvoeren.