Vossersteeg 14
7722 RK Dalfsen
0529 - 432178 / 06 - 55185977

Mais teelt

Loonbedrijf Lindeboom verzorgt uw complete maïs oogst. Van levering en zaaien van het maïszaad tot de maïsoogst. Op deze pagina vind u ons totaal aanbod van diensten voor de maïsoogst.

- Bekalken en zaaibed voorbereiding

- Maïszaaien (inclusief levering van maïszaad en maïsmap)
- Onkruidbestijding (inclusief bestrijdingsmiddelen)
- Maïsoogst (eventueel met toevoegmiddelen)
- Groenbemester of vanggewas zaaien na de maïsoogst
 

Gewasbeschermingsmonitor:

Sinds 1 januari 2015 is een teler verplicht om een gewasbeschermingsmonitor
op te stellen over de teeltwijze van de gewassen.
Een blanco gewasbeschermingsmonitor kunt u hier downloaden.
In dit pfd bestand staat tevens een gedeeltelijk ingevuld voorbeeld.

De maïsoogst

Tijdens de maïsoogst zetten we twee hakselploegen in. De hakselaars zijn voorzien van
een Pioneer toedieningsunit om desgewenst een conserveringsmiddel toe te dienen. Ook kan er gekozen worden voor een topdek behandeling die door de aanrijtrekker met Bosbak wordt toegediend over de bovenste laag van de maiskuil. Meer hierover leest u verderop deze pagina. Wij hakselen zowel de gehele plant, Shredlage als ook maïskolvenschroot.                  

Hakselen van maïs en Shredlage    

Maishakselen met de New Holland FR in combinatie met aangedreven wagens

Vanwege de goede ervaringen met de aangedreven silagewagens zijn er in 2017 twee extra Dezeure aangedreven silagewagens aangeschaft. Hierdoor rijden bij beide hakselploegen aangedreven silagewagens om ook tijdens natte oogstomstandigheden goed te kunnen oogsten.

Bij komend voordeel van de Dezeure wagens is het beweegbare zijschot. Bij het losmaken van de kanten kan hierdoor in de hoeken het geoogst product goed in de wagen geblazen worden.

Maishakselen 1.jpg

Maishakselen2.jpg
De FR hakselaar is voorzien van een 8-rijige onafhankelijke maisbek. Hierdoor hoeft de
wagen niet over het spoor van de hakselaar.
Tijdens de maisoogst kan de hakselaar het drogestof percentage en de opbrengst per hectare meten. Deze gegevens kunnen daarna via speciale software op kantoor verwerkt worden.

Maishakselen3.jpg

Mias markeweg4.jpg

Mias markeweg5.jpg

  Shredlage hakselen              

De laatste jaren wordt er ook in Nederland meer mais met de shredlage techniek gehakseld. Het grote verschil met het traditionele hakselen is dat het blad en de stengel door de intensievere korrelkneuzer meer uit elkaar getrokken wordt. De korrels worden door deze korrelkneuzer juist meer geplet waardoor de verteerbaarheid voor de koe verbeterd en het zetmeel sneller beschikbaar wordt. Met shredlage wordt het gewas grover gehakseld en geeft hierdoor meer structuur en rust in het rantsoen. Wanneer u een rantsoen met extra structuur wilt voeren heeft shredlage voordelen waardoor bijvoorbeeld stro bijvoeren niet meer nodig is. Wij kunnen dankzij een aanpassing van de hakselaar shredlage hakselen.

Meer informatie over Shredlage vind u hier.


Pioneer toevoegmiddelen voor de maïs

De laatste jaren zijn de stallen groter geworden. In de meeste gevallen
is de kuilplaat of sleufsilo niet mee gegroeid. Om voldoende voer opslag
te houden word de ruimte uit de hoogte van de kuil gehaald. Hierdoor is
de voersnelheid gedaald en krijgt broei steeds meer de overhand. Om
de bacteriegroei en broei in de hand te houden word geadviseerd om
een broeiremmer tijdens het hakselen toe te voegen. Pioneer biedt
hiervoor de broeiremmer 11A44 aan. Deze broeiremmer vertraagt de
broei met minimaal 56 uur. De temperatuur word sterk verlaagt en de
PH-waarde word versneld omlaag gebracht. Hierdoor krijgen schimmels
en bacteriën minder kans zich uit te breiden.
Hieronder ziet u een foto die is gemaakt met een infrarood camera.
Hierdoor is het temperatuurverschil tussen een behandelde en
onbehandelde kuil goed waarneembaar.

Praktijktesten tonen de werking aan van broeiremmer PIONEER 11a44
rood = warm / blauw = koud
Pioneer 11CFT Kuilverbeteraar en broeiremmer in één
Ook kunt u ervoor kiezen om Pioneer 11 CFT toe te voegen. Naast
broeiremming zorgt deze toevoeging voor een betere verteerbaarheid
van de ruwe celwand. Door vernieuwde celwandtechnologie word de
houtstof in de celwand sneller door pensbacteriën doordrongen
waardoor deze sneller en beter opgenomen word. Naast een verhoogde
voeropname hebben proeven uitgewezen dat de melkproductie toe nam.
Kijk voor meer informatie over 11CFT naar dit filmpje

Inmiddels zijn onze hakselaars uitgerust met een moderne Pioneer
toedieningsunit. Doordat het middel verneveld word over het
gehakselde gewas word een optimale verdeling gegarandeerd.

Heeft u nog vragen of heeft u geen nieuwsbrief ontvangen? Neem
contact met ons.

                                                                  

Hakselen van maïskolvenschroot (MKS)

Naast het hakselen van de gehele maïsplant, is er de mogelijkheid om alleen de maïskolf

te hakselen en in te kuilen. Hiermee oogst u een energierijk product die goed gebruikt

kan worden ter vervanging van krachtvoer. Door het aanvullen met mks op uw gangbare rantsoen kunt u de krachtvoerkosten drukken. In dit artikel kunt u hier meer informatie
over vinden.

Groenbemester zaaien

Na de maïsoogst kunnen wij het maïsland lostrekken zodat de maïsstoppels beter verteren.

In dezelfde werkgang kunnen wij een vanggewas zaaien. Door het zaaien van een

vanggewas voldoet u aan de regels voor de derogatie m.b.t groenbemesting. Onze

Evers vastetand cultivator is uitgevoerd met een zaai uitrusting.

Wijziging uitrijtijdstip grasland met ingang van februari 2012

Het uitrijden van drijfmest op grasland is met ingang van 2012 vanaf 15 februari toegestaan
in plaats van 1 februari. De verplaatsing van 1 februari naar 15 februari geld alleen voor grasland. Door het tijdig inzaaien van een vanggewas op bouwland ontstaat er de
mogelijkheid om bij vorstvrij weer uw drijfmest uit te rijden met de bemester op het
bouwland met vanggewas. Voor veehouders met beperkte mestopslag kan dit uitkomst
bieden. Het lostrekken en inzaaien van uw bouwland kunnen wij in èèn werkgang voor u uitvoeren. Tevens hebben wij diverse vanggewassen zoals rogge en raaigrassen op
voorraad. 

Bekalken

Tijdens de groei van een maïsplant is de mest opname van groot belang. Met
de huidige mestwetgeving is het van groot belang om de gebruikte stikstof zo
efficiënt mogelijk te benutten. In onderstaande grafiek van For Farmers blijkt dat het aantal percelen maisland met een optimale pH sinds 2006 sterk is afgenomen.


Onderzoek heeft aangetoond dat een goede pH waarde zorgt voor:
- Betere stikstof opname uit de bodem door een betere ontwikkeling van wortels en plant.


- Minder uitspoeling van stikstof waardoor uw stikstof efficiënter benut wordt.
Alle informatie van het onderzoek kunt u hier lezen.

Zowel de levering als het uitvoeren van het bekalken kunt u door ons laten doen.Proterra maize groenbemester zaaien voor het maiszaaien

Barenbrug heeft proeven gedaan met het zaaien van een groenbemester tegelijk met het maiszaaien. De groenbemester Proterra maize is een grasachtig vanggewas die zich begint te ontwikkelingen op het moment dat de maisplant begint af te sterven. In de informatiefolder wordt het groeiproces van Proterra maize nader toegelicht.

Inmiddels hebben wij bij een aantal klanten Proterra maize gezaaid met de Evers grasprofi.

Er wordt tussen de 15 en 20 kg Proterra maize per hectare gezaaid.


Proterra maize Dalfsen
Een bijkomend voordeel van deze groenbemester tijdens natte oogstomstandigheden kan zijn dat de draagkracht van de bodem hierdoor toeneemt. 

Maïszaaien

Jaarlijks stellen wij een maïsrassenlijst samen met aantrekkelijke prijzen. Voordelen
voor u zijn naast de aantrekkelijke prijs dat u geen restpartijen over houdt.
De maïsrassenlijst 2017 kunt u hieronder downloaden:
Maïsrassenlijst Lindeboom 2017
Heeft u een voorkeur voor een ander ras die niet op de lijst staat? In onderstaand overzicht staan neem dan contact op. Wij kunnen de meeste rassen voor u bestellen.
Al onze maïszaden worden standaard geleverd met mesurol.

Het zaaien van de maïs doen wij met 2 verschillende zaaimachines.
Voor de kleinere percelen gebruiken wij de Monosem 6-rijige maïszaaimachine.
 

 

 

De grotere percelen zaaien wij met de Gaspardo 12 rijige maïszaaimachine.
De kunstmest wordt vanuit de Kuhn fronttank aangevoerd.

Door het machinaal vullen van de kunstmest en de grote werkbreedte van de
Gaspardo kunnen wij in korte tijd grote hoeveelheden maïs zaaien.


Onkruidbestrijding in maïs
Hagewinde en andere onkruiden zijn een belemmering voor de optimale groei van
de maïsplant. Tijdige en effectieve onkruidbestrijding is dan ook noodzakelijk.
Doordat uw percelen bekend zijn bij ons kunnen wij een goed advies geven
welke bestrijdingsmiddelen het beste zijn. Wij weten welke onkruiden het meeste
voorkomen in uw maïspercelen. Het spuiten en de levering van de
bestrijdingsmiddelen verzorgen wij graag voor u.